Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom fields shortcode

Mô tả

USAGE:
use

 shortcode in your post content to show the custom field value without edit your theme files.</p>

<p>EXAMPLE:
[cf]somekey

returns value of ‘somekey’ custom-filed.

Cài đặt

  1. Upload custom-fields-shortcode folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

nothing yet!

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom fields shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp