Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CustumFieldSearch

Mô tả

It is a plugin to search for custom fields.
Just activating the plugin will be displayed on the default search result screen.

Cài đặt

  1. Upload the entire archive-posts-sort-customize folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You will find ‘Custum Field Search’ menu in your WordPress admin panel.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire archive-posts-sort-customize folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You will find ‘Custum Field Search’ menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CustumFieldSearch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp