Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Field Menu

Mô tả

It permits to add custom field (image for example) for a menu item.
0.1 Version permits to add an image field.

1.0 version will have an admin UI to add different field.

It is a beta-version.

Cài đặt

 1. Upload the Custom Field menu folder to the plugins directory in your WordPress installation
 2. Activate the plugin
 3. See the new field in the menu item in Appareance -> Menu
 4. Use cfm_walker walker in your wp_nav function or force-it in the plugin menu.

That’s it !

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Field Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.5.1

 • Fix – cfm_script not exist

0.2.5

 • Add – You can force the use of the Walker
 • Fix – Empty button when switch 0.1.1 to 0.2 and superior version.
 • Fix – Using on and not live

0.2

 • Add menu for the plugin
 • For an image field you can change the title of the media box and the text button
 • Change PHP Structure

0.1.1

 • Fix PHP Warning

0.1

 • First beta release