Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Featured Image Metabox

Mô tả

With this plugin, you can custom the Featured Image metabox by:

 • Set the title text instead of the default “Featured Image”.
 • Add instructions for the image, like the image dimensions.
 • Set a custom set / remove link text, instead of the default “Set / Remove featured image”.
 • Custom the metabox by post types. Each post type has its own custom settings.

Ảnh màn hình

 • A settings page for this plugin
 • A customized Featured Image metabox

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘custom-featured-image-metabox’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select custom-featured-image-metabox.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download custom-featured-image-metabox.zip
 2. Extract the custom-featured-image-metabox directory to your computer
 3. Upload the custom-featured-image-metabox directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Featured Image Metabox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Update the change_media_strings function

1.0.0

 • The first version