Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom exit to dashboard

Mô tả

This plugin is made by need to modify Elementor editor exit to dashboard link.
For instance, before activating this plugin, you can only get to current post/page wordpress editor page after pressing “Exit to Dashboard” in wordpress editor.

WHERE THIS PLUGIN GETS us?

At this moment, this plugin redirects you to from editing a post to All posts, Pages to all pages, Elementor Templates to elementor template library.

What if you have a custom post type in elementor editor? Then this is forwards at the moment to wordpress Admin Dashboard. I’m am developing the add it a feature – you choose your post type, and then you choose a link where to point this plugin to exit the dashboard link. But it’s in development at the moment.

All the donations are kindly appreciated!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom exit to dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp