Custom Error Messages for GravityForms

Mô tả

This plugin allows you to set custom error messages for GravityForms inputs. We support messages for Required, Unique and Email Validation errors.

Links

Ảnh màn hình

  • Inputs for adding error messages

  • Example of errors in GravityForm form

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Custom Error Messages for GravityForms”
  3. Activate Custom Error Messages from your Plugins page

Hỏi đáp

Do I need GravityForms plugin?

YES GravityForms plugin is necessary for running this plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Error Messages for GravityForms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 2022-10-11

  • Fix – Fixed checkbox input required validation