Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Download WP

Mô tả

Beautiful button to download files.

Ảnh màn hình

 • Settings in the admin panel.
 • The add file button in the admin panel.
 • Appearance of the button on the site (PC).
 • Appearance of the button on the site (Mobile).

Cài đặt

Instalation via Admin Panel

 1. Go to Plugins > Add New > Search Plugins enter “Custom-Download-WP”
 2. Find the plugin in search results and install it.

Instalation via FTP

 1. Download the .zip archive
 2. Open /wp-content/plugins/ directory
 3. Put Custom-Download-WP folder from archive into opened plugins folder
 4. Activate the Custom-Download-WP in Admin plugins page
 5. Go to Settings > CDWP+ page to customize plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Download WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Стабильная версия плагина.

1.1

 • Стабильная версия плагина.

1.2

 • Стабильная версия плагина.

1.3

 • Стабильная версия плагина.