Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Coming Soon

Mô tả

Custom coming soon plugin give you the option to create the custom coming soon,maintenance page and under construction mode with custom wall,heading text and description by just in a tweaks.

Features

 • You can enable Coming soon,Under construction or Maintenance page in frontend
 • Multiple theme option
 • Add your custom text message with heading and text
 • Add wall to custom text message with heading and text with background images
 • Add background image in coming soon,Under construction and Maintenance page
 • Define your custom Page title
 • Allow to define custom heading and text color
 • Allow to define the custom background color of wall

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png

 • screenshot-2.png

 • screenshot-3.png

 • screenshot-4.png

 • screenshot-5.png

Cài đặt

Activate the plugin through the plugin menu in WordPress.

Below are the following steps to install the plugin manully :

 • Step 1. Just Upload “custom-coming-soon” folder to the /wp-content/plugins/ directory
 • Step 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 • Step 3. Go to “Custom Coming soon setting” link under Setting sidebar menu.

Đánh giá

25 Tháng Mười, 2016
The best plugin ever for coming soon and maintenance mode as it have simple configuration option to customize your page content,logo, and background image.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Coming Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Tested upto wordpress version 5.2
 • Fixed undefined error on admin settings

2.1

 • Tested upto wordpress version 4.9

2.0

 • Additional responsive themes with static images

1.0.2

 • Responsive design

1.0.1

 • Stable version
 • Option to add logo

1.0

Beta Version