Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Call To Action block Plugin

Mô tả

The Custom Call To Action Block for Gutenberg lets you add a call to action button in your posts or pages. It comes with a clean design and customization options like background colour, text colour, padding, font size etc. to suit your needs.

Ảnh màn hình

  • Open add new blocks from gutenberg editor and go to layout and add custom call to action block by just clicking on it.
  • Add button text, url etc. and create call to action button.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Call to Action

Cài đặt

  1. Upload plugin to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Call To Action block Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp