Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Bullet Lists

Mô tả

Custom Bullet Lists allow you to create custom bullet lists with no coding, select your bullet style and it adds the code into the editor.

Development on https://github.com/gareth-gillman/wp-custom-bullet-lists – submit issues and pull requests

Demo http://wpthemes4u.co.uk/plugins/custom-bullet-lists/

Lots of ideas to improve this plugin include:

  • more icon choices
  • change icon color
  • list generator (no editing code)

Let me know if you have any ideas to improve the plugin.

Ảnh màn hình

  • Finding the Custom Bullet Lists button

  • Styling your bullet list

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Where do I find the editor for your plugin

Our plugin is accessed through the TinyMCE editor panel in WordPress pages and posts, check the screenshots for how to find this button.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Bullet Lists” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release