Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Bulk Actions

Mô tả

Currently WordPress doesn’t allow you to add custom bulk actions. See codex. Adding them is super easy with this plugin.

This is based on solution found here: http://www.skyverge.com/blog/add-custom-bulk-action/
This plugin just makes it more easier to use.

Plugin adds a class named Seravo_Custom_Bulk_Action which you can use to easily define custom bulk actions.
See documentation and examples here: https://github.com/Seravo/wp-custom-bulk-actions/

Cài đặt

  1. Upload seravo-custom-bulk-action.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Define bulk actions in your functions.php. See github for examples.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Bulk Actions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp