Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Scroll To Top Button

Mô tả

Simple easy to use scroll to top plugin you can simply use this to your website. it doesen’t need any configuration, install the plugin and enjoy the functionality

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/custom-author-bio directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. Enjoy the plugin.

Hỏi đáp

Is the Plugin need any Configuration?

No, It doesn’t need any Configaration.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Scroll To Top Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

0.5

  • List versions from most recent at top to oldest at bottom.