Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Author Base

Mô tả

You can change your author base permalink to anything you want like ‘members’ or ‘users’ instead of ‘author’.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your ‘wp-content/plugins’ directory
  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Author Base” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Set compatability to 3.9.1
  • Cleaned up code a wee bit

1.1

  • Display author base on permalink settings page
  • Made plugin more efficient

1.0.1

  • Made backwards compatible to WordPress 2.5+

1.0

  • Initial release version