Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Admin Columns

Mô tả

This plugin allows user to add additional columns to admin posts and pages page.
Now supports custom post type

Cài đặt

  1. Upload custom_admin_columns to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Admin Columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp