Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom 404 Error Page

Mô tả

Set any page to be used as the 404 error page under “Settings > Reading”.

Ảnh màn hình

  • Custom 404 Error Page Settings

Cài đặt

Search for “Custom 404 Error Page” using the standard plugin installer.

Hỏi đáp

Shouldn’t be any.

Đánh giá

26 Tháng Năm, 2020
Thank you for the simple solution. Works perfectly!
16 Tháng Năm, 2020
I ran into an issue with a 404 plugin I was using (404page) - it was conflicting with Thrive Leads so I tried this plugin and it seems to work perfectly! I checked the http headers response and it's 404 as you would hope, not simply a redirect to a page that returns a 200. If the developer accepts donations I'll gladly make one!
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom 404 Error Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.5

  • Tested with WordPress 4.5.2.

0.2.4

  • Enable page templates for custom 404 pages.

0.2.3

  • Set custom page in $wp_query->posts during template select.

0.2.2

  • Even more reliable check for 404 page when a page template is used.

0.2.1

  • More reliable check for 404 page when a page template is used.

0.2

  • Custom 404 error page can now be set from the Theme Customizer.

0.1

  • Initial release.