Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Currency Converter Widget

Mô tả

Bindet einen kleinen Währungs-Umrechner der Webseite https://www.curvert.com in deine Seite als Sidebar-Widget ein.

Ảnh màn hình

  • Das Plugin in einer Sidebar
  • Widget im Design-Manager
  • Shortcode im Content

Cài đặt

  1. Lade das Plugin in das /wp-content/plugins/ Verzeichnis
  2. Aktiviere das Plugin über das ‘Plugin’-Menü in deinem WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Currency Converter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • minor changes

1.0.0

  • Initial commit