Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Current Username on Navigation Label

Mô tả

This plugin allows you to display current username [Display Name] on wordpress menu navigation label or title attribute. Just use [current-username] shortcode. You can also use other shortcode on your navigation label and tittle attributes.

Cài đặt

  1. Add the plugin’s folder in the WordPress’ plugin directory.
  2. Activate the plugin.
  3. You can now use [current-username] shortcode on your wordpress menu navigation label or title attributes
  4. You can also use other shortcodes in those areas as well.

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Current Username on Navigation Label” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Plugin uploaded.