Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Current Theme Body Class

Mô tả

Add you current theme slug to your HTML body class via body_class for easy customization

  • No database writes, no configurations, install, activate and go.
  • Easy styles customization via Jetpack Custom CSS or built-in Custom CSS (WordPress version 4.7 or higher required).

Ảnh màn hình

  • current-theme--twentytwelve added to your body tag for theme Twenty Twelve

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Current Theme Body Class” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatibility check for 5.0, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.0.0

  • First release