Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Current PHP Version

Mô tả

Very lightweight and simple plugin that displays the currently installed PHP version in the “At a Glance” admin dashboard widget.

Cài đặt

Instructions for installing the Current PHP Version Plugin.

  1. In your WordPress admin go to Plugins -> Add New.
  2. Enter “Current PHP Version” in the text box and click Search Plugins.
  3. In the list of Plugins click Install Now next to the Current PHP Version Plugin.
  4. Once installed click to activate.
  5. Go to your WordPress dashboard page and look next to your WordPress version to see what PHP version is running.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Current PHP Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp