Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Current Date Free

Mô tả

A lightweight plugin that provides shortcodes for the current, Year, Month, Day, Time and more.

Examples

[lwcd display=”F jS”] would output January 24th
[lwcd display=”h:i:s A”] would output 05:56:48 AM
[lwcd display=”\T\o\d\a\y \i\s \t\h\e z \d\a\y \o\f o.”] would output Today is the 23 day of 2021.
Today is the [lwcd display=”z”] day of [lwcd display=”o”]. would output Today is the 23 day of 2021.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Add shortcode, include display formats.

Hỏi đáp

Contact Us

https://lightweightplugins.com/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Current Date Free” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0 – Major update to shortcode structure, can now return any php date(). Notice of legacy shotcode being removed with next update.
1.2 – Fix admin page display errors
1.1 – Updated function name for publication compliance
1.0 – Initial release