Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cudazi Scroll to Top

Mô tả

Adds a smooth scroll to top feature/link in the lower-right corner of long pages. Appears after a set scrolling point and hides after scrolling near the top.

Ảnh màn hình

  • Example usage on light background
  • Example usage on dark background

Cài đặt

  1. Upload the plugin in ‘Plugins > Add New’ or FTP into the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit a long page and start scrolling down to see the link appear

Hỏi đáp

Can I use a custom icon?

Yes, just overwrite the arrow.png image or use the included PSD to tweak.

Can I adjust the point when the icon/link appears?

Yes, just edit the upperLimit value in js/widget.js

Đánh giá

Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cudazi Scroll to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release