cube-slider

Mô tả

This plugin has been closed as of 3 Tháng Năm, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I tried it on my website and it helped me a lot, thx 😀
3 Tháng Chín, 2016
Working fine on the latest Wordpress version. Modern, clean, responsive and easy to install. Perfect for your "About me" posts.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CUBE SLIDER” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp