Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CTicker

Mô tả

CTicker will help you to using your News or Post as a ticker in your WordPress theme. You can embed news or post using the CTicker shortcode in everywhere you want, even in theme files.

Wanna see how it works? Click here: http://demo.coderexperts.com/cticker/

Need freelance support, please visit my website.

BUY A CUP OF COFFEE

Shortcodes

General CTicker Shortcode

[cticker_list id="ctickerid"]

CTicker Speed Limit

[cticker_list id="speed" cticker_speed="20"]

CTicker Post or News Limit

[cticker_list id="count" count="5"]

CTicker Button Text

[cticker_list id="buttontext" button_text="Latest Post :"]

CTicker Button Text Color

[cticker_list id="buttonttcolor" button_textcolor="#ffffff"]

CTicker Button Background Color

[cticker_list id="buttonbd" background_color="#EEBA79"]

CTicker Background Color

[cticker_list id="rightbg" right_bgcolor="#A6D088"]

CTicker Text Color

[cticker_list id="rightext" right_textcolor="#000000"]

CTicker Hover Effect

[cticker_list id="hover" hover="true"]

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode in page, post or in widgets.
  4. If you want post ticker in your theme php, Place <?php echo do_shortcode('YOUR_SHORTCODE'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CTicker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release