CTA Section Custom Block

Mô tả

This custom gutenberg block is used for adding call to action into your pages.

Features

  • You can create custom Call to action section using this block.
  • You can set background image, title & description in this block.
  • Many options available to do style for this section.

Ảnh màn hình

  • Block Layout
  • Search CTA Block
  • Block Settings

Block

This plugin provides 1 block.

  • Call to Action Section

Cài đặt

  1. Upload plugin to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CTA Section Custom Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp