Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CTA Bar

Mô tả

Add CTA bars to your posts/pages inviting readers to perform the action that you want them to.

Block

This plugin provides 1 block.

  • CTA Bar

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. The CTA Bar block will becoming available in your editor.

Hỏi đáp

Does this work in the Classic Editor?

No – this only works with the new WordPress block editor.

Does this work for WordPress < 5.0?

This is a custom block for the new editor added in WordPress 5.0. You need at least that version of WP.

1.0.0

Initial release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CTA Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp