Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSS

Mô tả

A simple custom CSS plugin for themes that integrates with the new theme customizer.

Warning: Do not use this plugin in an untrusted environment. This plugin currently does not sanitize the CSS.

At the moment, it’s really more a proof-of-concept and example than anything else.

Cài đặt

Use automatic installer.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Use automatic installer.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “CSS” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2

Add CodeMirror CSS editor.

0.1

Initial Release