Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSprite

Mô tả

Simply upload your icons individually to your theme’s “images/csprite” folder.

Go to WordPress Dashboard > Tools > CSprite > Rebuild to rebuild the sprite.

CSprite will do all the hard work of combining all the images into a single graphic.

It will create all the classes for you in the enqueued stylesheet.

You can then simply use the sprite in your theme like this:

<div class="csprite csprite-creatomatic_logo"></div>

It will name the classes according to the image names, so make sure that they are unique.

Read more about this plugin at http://www.creatomatic.co.uk/csprite-automatic-image-sprite-tool-wordpress/

Cài đặt

To install the plugin from your WordPress admin dashboard:

  1. Plugins > Add New
  2. Search for CSprite
  3. Install Now > Activate

To install the plugin from your computer:

  1. Download the .zip file to your computer from http://www.creatomatic.co.uk/csprite-automatic-image-sprite-tool-wordpress/
  2. Upload it through Plugins > Add New > Upload > Find the zip file
  3. Upload > Activate

Hỏi đáp

See http://www.creatomatic.co.uk/csprite-automatic-image-sprite-tool-wordpress/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSprite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Initial release