Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

csMusicCharts UK

Mô tả

csMusicCharts-UK automatically displays the top 40 of the UK single and album charts. The details are taken from the BBC website.

This plugin offers a few options.

  • Define what columns you want to display
  • Define the column names
  • Caching options (from 1 – 7 days)

Ảnh màn hình

  • Available options

Cài đặt

  1. Upload index.php to the /wp-content/plugins/csMusicCharts-UK directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

* or
1. Search for csMusicCharts via Plugins – Add New in the admin area
2. Click on Install
3. Activate plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“csMusicCharts UK” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • added sample shortcodes on options page

1.0

  • Initial release