Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSH Login

Mô tả

Easy Custom, more Options.

Ảnh màn hình

  • http://demo.cmssuperheroes.com/csh-plugins/csh-login/wp-content/uploads/2017/08/white_style_2.png

  • http://demo.cmssuperheroes.com/csh-plugins/csh-login/wp-content/uploads/2017/08/cshsetting.png

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Hỏi đáp

How can I learn more about CSH login ?
Visit our website at: http://demo.cmssuperheroes.com/csh-plugins/csh-login

Installation Instructions

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSH Login” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is the firt version.