Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSGO Rankme For WordPress

Mô tả

Plugin allow show info from csgo plugin Rankme as scoreboard and as users profile.

Cài đặt

1) Instal this plugin.
2) Open Rankme Settings in admin panel.
3) Add scoreboards database.
4) Insert short code for each database on you pages (you can take it on main rankme settings page).
5) On one page could be only one scoreboard.
6) If you want to add search page – add search database in admin panel and inster on page shortcode [rankme_search].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSGO Rankme For WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • Release