Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CS Require featured image to publish posts

Mô tả

This plugin will add the restriction to publish post without featured image.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘CS Require featured image to publish posts’
  3. Activate CS Require featured image to publish posts from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download CS Require featured image to publish posts.
  2. Upload the ‘cs-require-featured-image-to-publish-posts’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate CS Require featured image to publish posts from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CS Require featured image to publish posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatible with the latest WordPress versions

1.0.0

  • Initial release