Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CS Remove Version Number From CSS & JS

Mô tả

This plugin will remove the version number from CSS and JS files.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘CS Remove Version Number From CSS & JS’
  3. Activate CS Remove Version Number From CSS & JS from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download CS Remove Version Number From CSS & JS.
  2. Upload the ‘cs-remove-version-number-from-css-js’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate CS Remove Version Number From CSS & JS from your Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CS Remove Version Number From CSS & JS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatible with the latest WordPress versions

1.0.0

  • Initial release