Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

cryptoniann-tools

Mô tả

Plugin needed for running short tags and other options like Services, Team, FAQ, Testimonials.

Use short tags to display Bitcoin widgets by bitcoin.com (widgets.bitcoin.com). You can choose from: Latest news, Bitcoin forum topics, bitcoin chart. The plugin is relying on a 3rd party services by widgets.bitcoin.com .

Use:

Display bitcoin latest news [cryptoniann show=”widget-news”]

Display bitcoin latest news ticker [cryptoniann show=”widget-news-ticker”]

Display bitcoin chart [cryptoniann show=”widget-chart”]

Display latest bitcoin forum topics [cryptoniann show=”widget-forum”]

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [cryptoniann show="widget-news"] in your post

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [cryptoniann show="widget-news"] in your post

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“cryptoniann-tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp