Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Crypto Prices

Mô tả

Adds cryptocurrency price quotes and ticker symbols in your posts. Use shortcode [crypto]bitcoin[/crypto] or [crypto id=bitcoin /]. Displays the ticker symbol, 24H change, and current price.

This plugin fetches prices from CoinMarketCap.com hourly. https://pro.coinmarketcap.com/user-agreement-personal/

Ảnh màn hình

  • Post with cryptocurrency prices.

Cài đặt

  1. Click “Add New” in the plugins dashboard
  2. Search for “Crypto Prices”
  3. Click “Install Now”
  4. Activate the plugin

Hỏi đáp

How often are the prices updated?

Hourly. We might make this configurable in the future.

Will more coins be added?

Yes. Currently, this just fetches the top 100 coins from CMC, but we’ll fetch more.

Can we add prices to cryptocurrency ticker symbols automatically?

No. This could create issues where prices are added to words that look like ticker symbols.

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Crypto Prices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release