Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cruftless

Mô tả

Eliminates the following from <head>:

 • Adjacent posts links
 • Post, comment, and category feed links
 • Index link
 • Parent post link
 • Start link
 • REST link
 • WLW manifest link
 • Generator link
 • Oembed links
 • Short link

Disables emojicons, comment cookies, edit post link, wp_embed, REST API, and 404 url guessing.

NOTE: There is no user interface at all! Install, activate, and enjoy with no further action required on your part.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cruftless” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

 • First release.