Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CRUDLab Scroll to Top

Mô tả

CRUDLab Scroll to Top plugin allows you to easily scroll back to top of your page. You can add Scroll to top icon on Homepage, Posts or Pages.

Chức năng

  • 15 different icon designs
  • Ability to place icon left or right.
  • Ability to place icon on Homepage, Posts or Pages.
  • Compatible with all type of themes.
  • ON/OFF Indication

Ảnh màn hình

  • Thiết lập
  • Interface

Cài đặt

  1. Upload crudlab-scroll-to-top folder to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CRUDLab Scroll to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Rolled out plug-in (01-13-2016)