Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CRUDLab Disable Comments

Mô tả

CRUDLab Disable Comments plugin allows you to disable comments for any page or post or for whole site. You can disable comments for any particular page or post temporarily or on permanent basis.

Chức năng

 • Disable comments on all pages
 • Disable comments on all posts
 • Disable comments on particular page or post
 • Disable comments everywhere temporarily
 • Disable comments permanently. (This action can’t be undone)

Ảnh màn hình

 • Thiết lập

Cài đặt

 1. Upload CRUDLab-disable-comments folder to the “/wp-content/plugins/” directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can I disable comments for a particular page or post?

Select the “Disable comments on following pages and posts” option. Type in particular page or post name and select it. Then

What is “Enable Tenacious Mode”?

Tenacious mode permanently disable comments on your site. And it disables comments from everywhere. This change can not be un done even if you disable or delete plugin. So please don’t check the Tenacious mode if you want to disable comments temporarily.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CRUDLab Disable Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

 • Made compatibility up to 4.7

1.0.4

 • Fixed few bugs
 • Increased efficiency

1.0.2

 • Made compatibility up to 4.5.2

1.0.1

 • Fixed the donation link

1.0.0

 • Rolled out plug-in (21-01-2016)