Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Predefined Regions for Crowdfunding by Astoundify

Mô tả

Add predefined regions with campaign archives for Crowdfunding by Astoundify.

Premium Themes

We currently have two compatible themes that have been released:

  • The first theme released is called “Fundify” from Astoundify A large community crowdfunding theme, like Kickstarter or Indiegogo.
  • The second theme released is called “Campaignify” from Astoundify A multi-purpose crowdfunding theme, great for single project crowdfunding.

Cài đặt

  1. Install and Activate

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Predefined Regions for Crowdfunding by Astoundify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1: September 14, 2013

  • Fix: Compatible with versions 1.7+ of Crowdfunding by Astoundify

1.0: August 4, 2013

  • First official release!