crosswordsearch

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 29 Tháng Sáu, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là vĩnh viễn. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

16 Tháng Sáu, 2018
An excellent feature for my English learning activities! Thanks a million.
3 Tháng Chín, 2016 3 trả lời
when i put the shortcode to create a new riddle the page still locked on insert a name. i tried all shortcodes.
3 Tháng Chín, 2016
Seems to not be reliable. Works occassionally. Must be an error in the code somewhere.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“crosswordsearch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“crosswordsearch” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “crosswordsearch” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.