Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cron View

Mô tả

This plugin adds a page to Tools menu, which displays all tasks scheduled to run by WP-Cron process.

Ảnh màn hình

  • Shows a page with all WP-Cron jobs on it, which is available from Tools menu.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Got to Plugins page
  3. Select Add New and then Upload link
  4. Browse for the zip file and upload it to your website
  5. Activate the plugin

Hỏi đáp

Where I can find a page, created by the plugin

There is WP-Cron Tasks submenu available under Tools menu. If you click on it, you will be taken to WP-Cron Tasks page.

Đánh giá

2 Tháng Hai, 2017
It just shows what are the wp cron tasks. No changes to wp cron task, or anything which disrupts anything. So being simple is quite safe.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cron View” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.3

Released to public