Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cricket Scoreboard Widgets

Mô tả

Get the latest cricket scoreboard for your website.
visit http://www.vishalbarot.com/blog for demo

Ảnh màn hình

  • A customized display of Live Cricket Score.

Cài đặt

  1. Upload folder cricket-widgets to the /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Either use the Widget or Place <?php scoreboard_widget(); ?> in your templates

Hỏi đáp

Is this Live

Yes

Will it Auto-Refresh

Yep, But only when your page reloads.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cricket Scoreboard Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp