Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cricket Preloader

Mô tả

This plugin allow you to show Cricket animations before loading full content of your website.

Ảnh màn hình

Cài đặt

To install, simple extract the ‘cricket-preloader’ folder into your ‘wp-content/plugins/’ directory. Once extracted, you must activate the plugin within the WordPress Site Admin ‘Plugins’ section. Then go to Widget section and you’ll find out the olympic preloader plugin.

Hỏi đáp

Question: How to install this plugin?

Answer: Download zip folder and extract it to your wordpress plugin directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cricket Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First release