Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Creative Scroll To Top

Mô tả

This plugin will add a scroll to top button on your website.

Cài đặt

  1. Upload creative-scroll-to-top.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload creative-scroll-to-top.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
How it works?

Just install and active it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Creative Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5