Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Creative Progress Bar

Mô tả

Add progress bar in your pages/posts using creative 6 different templates, responsive, fully customize,
compatible with all major browsers. The plugin simply shows to progressbar with a given percentage.

Creative Progress Bar Shortcode

[Creative_Progressbar id=xyz]

Features Of Plugin

 • Build with Bootstrap
 • Fully Responsive
 • Fully Customize
 • Six creative progress bar templates
 • Compatible with all browsers
 • Add unlimited progress bar
 • Add different background-color
 • Easy Installation Process.

Ảnh màn hình

 • Progressbar seeting page
 • Progressbar front-end template 1
 • Progressbar front-end template 2

Cài đặt

First, either locate the plugin through the WordPress’ built-in plugins browser, upload the ZIP file through WP Admin, or upload the creative_progress_bar folder via FTP to your WordPress’ plugins folder on the server.
Activate the plugin in the “Plugins” page of your WordPress installation.
Enjoy!

Hỏi đáp

What is the creative Progress Bar plugin?

Creative Progress bar plugin is used to display a progress bar on page/post using creative 6 different progress bar templates.

How to display a Progress bar on Page/Post?

Create a progress bar and after publishing it, Add shortcode any page/post. After the update, the page/post It will be displayed.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Creative Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp