Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Creative News Ticker

Mô tả

This plugin will add a news ticker in your wordpress pages and posts with shortcode.

Cài đặt

  1. Upload creative-news-ticker.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload creative-news-ticker.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What is the shortcode?

Notice: In the category you can put your category number.

General Ticker

[cn-ticker id=”1″]

CN Ticker form Category

[cn-ticker id=”2″ category=”1″]

Color Variation

[cn-ticker id=”1″ color=”red”]

Text Change!

[cn-ticker id=”3″ text=”Breaking News!”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Creative News Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp