Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Creative Elements for Elementor

Mô tả

Creative Elements for Elementor – Absolutely Free Elementor Addons

Creative Elements for Elementor is the creative addons collection for the Elementor page builder comes with Team widget. More widgets & exciting features are coming soon.

>> Check the Demos <<

Ảnh màn hình

  • Frontend Team View
  • Team View in Editor

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Creative Elements for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp