Creativ Demo Importer

Mô tả

Creativ Themes starter sites importer.

Images License

https://pxhere.com/en/license [CCO License]

Cài đặt

 1. Upload creativ-demo-importer to the /wp-content/plugins/ directory;
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins > Installed Plugins’ menu in WordPress dashboard;
 3. Done!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Creativ Demo Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • updated music demo and images

1.1.0

 • updated preschool demo and images

1.0.9

 • updated business demo and images

1.0.8

 • updated travel demo and images

1.0.7

 • updated restaurant demo images

1.0.6

 • added restaurant demo and code files

1.0.5

 • added restaurant demo files

1.0.4

 • Updated minor code and demo files

1.0.3

 • Updated construction demo files

1.0.2

 • Reviewed issues fixed.

1.0.1

 • Reviewed security issues fixed.

1.0.0

 • Initial Release.