Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cream6 Admin Theme

Mô tả

A user-friendly admin theme. Responsive as far as CSS can manage on the core.

Ảnh màn hình

  • The Dashboard
  • All posts (width: 600px)
  • Add new post
  • Add new page (width: 320px)

Cài đặt

Just copy to your plugins folder and activate (or Network activate) it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cream6 Admin Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First version