Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Crayon Syntax Highlighter to Pastacode

Mô tả

The only use of this plugin is to convert Crayon Syntax Highlighter‘s tags into Pastacode shortcodes.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Launch tags conversion in submenu Tools > Migrate to Pastacode

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Crayon Syntax Highlighter to Pastacode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release