crawler-hunter

Mô tả

Bots and web crawlers coming to your site check the content of the Full user agent string and block the ones other than the white list.
In addition, you can manually blacklist the ip address, if you activate the automatic ip blocking option, it will block the ip address that makes more than 5 requests within 1 minute for 4 hours.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2

Cài đặt

Upload the crawler-hunter plugin to your blog and activate

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“crawler-hunter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed bugs in php 8.x
  • Tests on WordPress 6.3.1